ლიფტის უსაფრთხოების წესები

ლიფტით მგზავრობისას აუცილებლად გაითალისწინეთ შემდეგი რეკომენდაციები

ლიფტში აუცილებელია მუშაობდეს ფოტო სენსორი, რაც გვიცავს კარებში მოყოლისგან!

კაბინის გაჭედვის შემთხვევაში გამოიყენეთ ზარი ან სხვა შიდასაკომუნიკაციაო საშუალება, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და დაელოდეთ მაშველს.

დაუშვებელია კარი გაიხსნას ლიფტის მოძრეობის დროს, ლიფტის მოძრაობის დროს კარის გაღების შემთხვევაში დააკვირდით კაბინა არის თუ არა იმ სართუზე სადაც იმყოფებით.

ლიფტის გამოძეხების შემდეგ გთხოვთ მოთმინებით და დაელოდოთ ლიფტს, არ დააზიანოთ ღილაკები.

აუცილებელია შახტის განათება და შახტაში მუშაობა დასაშვებია მხოლოდ გამოცდილი სპეციალისტებისთვის.

აუცილებელია სპეციალისტებმა დაიცვან უსაფრთხოების წესები, აღიჭურვონ სპეციალური ტანსაცმელით და ხელსაწყოებით.