დაშვების სისტემების მონტაჟი

წვდომის კონტროლისა და მართვის სისტემა, ACS – აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს მოცემულ ადგილას ობიექტების შესასვლელ-გასასვლელის შეზღუდვას და რეგისტრაციის გარეშე აღნიშნული შეზღუდვის გავლას. შეზღუდული დაშვების სისტემები მოიცავს სხვადასხვა ალტერნატივას.  ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა საბარათე დაშვების სისტემა. დაშვების შემზღუდავი საშუალებებია ასევე კარის ჭკვიანი საკეტები, ვიდეოდომოფონი, აუდიოდომოფონი, ელექტრომაგნიტური საკეტები და სხვა

ინსტალაციისადმი მიდგომა