არქივი

arqivi - არქივი

პროექტის შესახებ

აჭარის საარქივო სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობაში ძელი ლიფტის დემონტაჟი და ახალი ლიფთის მონტაჟი.

შესრულებული სამუშაოები:

პროექტის გალერეა